27/10/2020

Mirasta mal paylaşımı ve mirasçılık...

Genel olarak miras hukuku, kişinin ölümü gerçekleştiğinde vefat eden kişi ile sağ kişiler arasında hak ve hukuksal ilişkiler iç...

Devamını Oku
27/10/2020

Muvazaanın İspatı...

Muvazaa(danışıklı işlem), mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 18’inci maddesi ile aynı doğrultuda düzenlenen 6098 sayılı Türk B...

Devamını Oku
27/10/2020

Estetik Müdahalelerin Hukuki Niteliği ve Hekimin Sorumluluğu...

Toplumların sosyal kültürlerine ve zamana göre şekillenen güzellik anlayışı, tarih boyunca büyük değişimlere maruz kalmış ise...

Devamını Oku
27/10/2020

İş İlişkilerinde “Yıllık Ücretli İzin” ve Uygulaması...

Yıllık ücretli izin hakkı, işçilere sosyal amaçlarla sağlanmış önemli bir haktır. Her hak gibi, bunun da amacına uygun, belli ve d&...

Devamını Oku
27/10/2020

Tacizin cezalandırılması için fiziksel temas olması gerekmez...

Themis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia'nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. İlahi adaletin tecessüm&uu...

Devamını Oku
27/10/2020

Hukukun Merkezi...

Hukukun serüveni, insanın tarih sahnesine çıkışı ile başlayan ve mikro düzeyden makro düzeye bir gelişim eğrisi göstererek ilerl...

Devamını Oku
27/10/2020

İş Uyuşmazlıklarında (Zorunlu) Arabuluculuk...

Bu hafta İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusunda Türkiyenin sayılı İş Hukuku duayenlerinden olan Prof. Dr. Ufuk AYDIN hocamızın arabulucuğa...

Devamını Oku
27/10/2020

Yaşam hakkının ortaya çıkış süreci ve önemi...

Tarih boyunca insanların aklında her zaman bir hak ve özgürlük fikri yerleşik halde bulunmuştur.  Bireylere bugünkü kadar yoğ...

Devamını Oku
27/10/2020

Tasarrufun İptali Davaları İle Muvazaaya Dayalı Tapu İptali ...

Muvazaaya dayalı tapu iptali davaları ile tasarrufun iptali davaları birbirinden çok farklı dava tipleri olsalar da uygulamada sık sık birbirlerine ...

Devamını Oku
27/10/2020

Mal Rejimi...

Mal rejimi, eşlerin kendine ve diğer eşe ait malvarlığına yönelik hak ve yükümlülükler ile eşler arasında herhangi bir sebeple mal...

Devamını Oku
27/10/2020

Tüzel Kişilerde Organik Bağ...

Tüzel kişi kavramı ,4721 sayılı Türk medeni Kanun’un  ikinci kısım ‘’ Tüzel Kişiler ‘’ başlıklı birinci b...

Devamını Oku
27/10/2020

Kişisel Verilerin Kullanılıp İşlenmesi için Açık Rıza Beyanı...

Gündelik hayatta gerçek kişilerin sıkça rastladığı kişisel verinizin kullanımına izin veriyor musunuz? Veyahut kişisel verilerinizin kay...

Devamını Oku