Süllü Avukatlık Bürosu

Nitelikli Avukatlarımıza Güvenebilirsiniz.

İş Hukuku


 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi hizmeti,
 • İş akdinin sonlandırılması,
 • İş yeri devri ve işveren değişiklikleri,
 • İşçi-İşveren ilişkilerinin düzenlenmesi ve İşçi haklarına yönelik seminerler düzenlenmesi
 • Toplu İş Sözleşmeleri,
 • İş yeri iç Yönetmeliklerinin ve Disiplin Talimatlarının hazırlanması,
 • Gizlilik ve Rekabet etmeme sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Çalışanların Fikri Mülkiyet haklarının düzenlenmesi,
 • Çok uluslu şirketlere yabancı dilde iş sözleşmesi hazırlanması,
 • Yabancı çalışanlar için gerekli tüm izinlerin alınması,
 • İş mahkemelerinde görülmekte olan uyuşmazlıkların sulh veya dava yolu ile çözümü

Konularında hizmet verilmektedir.