kurumsal sorumluluk

Hedefimiz

Başladığımız günden bu yana, çalışma arkadaşlarımız arasındaki farklılıklar; kültürlerin, uygulamaların ve sınırların ötesine geçerek akıcı bir şekilde çalışmamıza yardımcı olmuştur. Hukuki alandaki çeşitliliğimiz, müvekkillerimiz için en iyi çözümlerin ortaya konması ile saygı ve kaynaşmaya dayalı bir kültürün geliştirilmesinde farklı bakış açılarının keşfedilmesine olan ilgimizi yansıtmaktadır.

Hedeflerimizi en çok iz bırakabileceğini düşündüğümüz alanlara yönlendirmekteyiz. Bu nedenle Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) faaliyetlerimizi birbirinden ayrı ancak her zaman birbiriyle bağlantılı üç ilke üzerinde değerlendirmekteyiz.

Pro Bono & Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Pro Bono misyonumuzun asıl amacı gönüllülük esaslı ve sponsorluk faaliyetleriyle çalışma arkadaşlarımıza uygun ortam yaratmak, hukuki bilgimizi ve isteğimizi toplum yararını ön planda tutarak hassas ve dezavantajlı grupların temel hak ve özgürlüklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Avukatlarımız, hukuk kurallarını destekleyerek, sivil toplum kuruluşlarına yardım etmek, hassas grupların korunmasını sağlamak, dezavantajlı kimseleri temsil etmeye kadar geniş bir yelpazede gönüllülük esaslı çalışmaktadırlar. Bunun yanında, adalet ve hukuki faydayı destekleyen sosyal sorumluluk kuruluşları ve müvekkillerimizle de birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

Çalışma arkadaşlarımızın çeşitliliği, farklı alanlarda, farklı kültür ve milletlerle kolaylıkla çalışmamızı sağlamaktadır. Firmaların farklı bakış açılarına ve kültürlere sahip olmasının başarıyı getirdiği şüphesizdir. Kapsayıcı bir kültür oluşturma konusunda mümkün olan en iyi çözümlere kendi içimizdeki çeşitliliğimiz ve farklı bakış açılarını incelemeye dair isteğimizle ulaşmaktayız. Çeşitlilik ve kapsayıcılık, pozitif bir çalışma ortamı ile farklı perspektifleri destekleyerek yaratıcı olmamıza fayda sağlamakta, müvekkillerimize, onların çevrelerine ve kendi çevremize daha iyi geri dönüşlerde bulunmamızı sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Yaşadığımız çevrede sürdürülebilirliğin önemini biliyoruz. Bunun yalnızca iklim değişikliği ve çevre konularındaki hukuk uygulamalarımızla değil aynı zamanda eylemlerimizin çevresel etkilerini ve risklerini izleyerek azaltma gayelerimizle de katkıda bulunmaya çabalamaktayız. Çalışmalarımızla enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmayı hedefleyerek geri dönüşüm ve yeniden kullanmaya özen göstermekteyiz.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık

Toplumumuzun ırk, din, etnik köken, cinsiyet, sosyoekonomik geçmiş ayrımı yapılmaksızın tüm bireyleri kucaklamasını sağlamak temel amaçlarımızdandır.

  • Etkili iletişim kurmamıza yardımcı olur.
  • Yetenek ve becerileri kendimizde toplar, geliştirir ve cesaretlendirir.
  • Çalışma arkadaşlarımızın, müvekkillerimizin ve tedarikçilerin bağlılığını ve etkileşimini artırır.
  • Yapılabilecek en doğru hamledir.

Politikamız ve Odak Noktalarımız

Bireyler arasındaki farklılıklara değer veren, toplumsal cinsiyet, din, ırk, kültür, kişisel ve mesleki başarı gibi farklı konularda eşitliği benimseyen, kişilerin tam kapasitelerine kavuşmalarını sağlayan çeşitlilik ve kapsayıcılığı bir işyeri kültürü olarak benimsemiş olup bu hususu devam ettirmekteyiz. Bu sebeple, cinsiyet, etnik köken ve kültür, LGBT+ ve engellilik olmak üzere dört temel üzerine odaklanılmıştır. İşyerimiz aynı zamanda iş-yaşam dengesi, eğitimler, networking, mentorluk, iletişim, işe alım uygulamaları ve esnek çalışma düzenlemeleri ile desteğini sağlar.

Girişimlerimiz

Çeşitlilik ve kapsayıcılık kapsamında fikir alışverişi yapmak ve yapılan etkinlik ve atölyelere karşılıklı katılım sağlamak amacıyla birçok Sivil Toplum Kuruluşu ile bağlantı kurduk.

Cinsiyet/Sulluwomen Girişimi

Asıl amacımız hem kadınlara hem de erkeklere eşit fırsatları sunarak ilerleme sağlamaktır. Bununla birlikte, bu alandaki güçlü olan itibarımızı daha da güçlendirmeyi, yeteneklerimizi büyütmeyi ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konularında öncü olmayı hedeflemekteyiz. Bu girişimle kadınları ofiste ve ofis dışında güçlendirmek, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve lider kadın sayısını arttırmak için çalışmaktayız.

LGBT+

Farklı cinsel eğilim, kimliği ve ifadesi olan bireylerin ofisimizin hedeflerine uygun olarak son derece profesyonel katkılarda bulunabileceklerini bilmekle beraber, destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmayı ve devam ettirmeyi hedeflemekteyiz. Çalışma ortamımızdaki çeşitlilik, gücümüzün ve görünüşümüzün ana unsurlarından biri olup insan ayırt etmeksizin herkesin ilerlemesini sağlayacak bir kültür oluşturmak ve bu kültürü benimsemek için çabalamaktayız.

Etnik Köken & Kültür

Dünyanın her bir köşesinden her bir bireyin kültürel birikimini getirdiği ortamlar yaratmaktayız. Etnik köken, müvekkil çeşitliliği, sektörler ve yerler de dahil olmak üzere farklı toplumlarda farklı anlamlara sahiptir. Bu sebeple, her alanda ve her yerde çok yönlü bir strateji izlemekteyiz.

Engellilik

Çalışmalarımız öncelikle kendimizi eğitmeye ve engelli bireyler için farkındalık yaratmaya yöneliktir. Bu kapsamda ofisimizin içerisinde erişilebilir tuvaletler ve tekerlekli sandalye girişi bulunmaktadır.