Av. Prof. Dr. Ufuk AYDIN 

YÖNETİCİ ORTAK 

MANAGING PARTNER

[email protected] 

1967 Eskişehir doğumludur.

 

EĞİTİM

1985 Eskişehir Anadolu Lisesi Mezunu.

1989 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

1990 Eskişehir Barosu Üyeliği (2016 25. Yıl şildi)

1992 Yüksek Lisans / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Anadolu Üniversitesi)

1996 Doktora / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Anadolu Üniversitesi)

2003 Doçent Doktor

2008 Profesör Doktor

2015 Clinical Legal Education Workshop, Georgetown University, Washington DC, USA:

 

YÖNETİCİLİK DENEYİMİ

2000-2008 Müdür Yardımcılığı / Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008-2010 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanlığı / Anadolu Üniversitesi İİBF

2010-2011 Bölüm Başkanlığı / Anadolu Üniversitesi İİBF

2011-2018 Dekanlık – Dekan Vekilliği / Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2011-2013 Rektör Hukuk Danışmanlığı / Anadolu Üniversitesi

2014-2018 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanlığı / Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2014-2018 Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı / Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2011-2018 Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2011-2018 Anadolu Üniversitesi Senato Üyeliği

2015-2018 Hukuk Klinikleri Birim Müdürlüğü / Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

2015 Organizasyon Komitesi Başkanlığı, 8th GAJE Dünya Kongresi, 55 Ülkeden 355 KONUK, Eskişehir.

 

YAZDIĞI KİTAPLAR / KİTAP BÖLÜMLERİ

- Sosyal Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Özel Sigortalar, Eskişehir, 1996.

- İş Hukukunda İşçinin Kişilik Hakları, Eskişehir, 2002.

- Profesyonel Sporda Sendikalaşma, İngiltere Örneği ve Türkiye, Ankara, 2007.

- Temel Hukuk Dersleri, Eskişehir, 2017 (7 Baskı).

- Bireysel İş Hukuku (Prof. Dr. Ercan GÜVEN ile), Eskişehir, 2017 (5. Baskı)

- Strike, (Bölüm: From the Taft-Hartley Act to Turkish Industrial Relations--Postponement of Legal Strikes: A Legal Borrowing Case), Amicus Books, Hindistan, 2014)

- Tamamlayıcı Emeklilikte Bir Başarı Öyküsü: Oyak, AYDIN UFUK,GÖKBAYRAK ŞENAY,ALPER YUSUF,ARICI KADİR,ÖZŞUCA ŞERİFE TÜRCAN Yayın Yeri: İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2015.

- İşveren ve İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimim (Bölüm Adı: İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Yazar: AYDIN UFUK) Eskişehir, 2014.

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı (Bölüm Adı: Alt İşverenliğe İlişkin Son Yasal Değişiklikler), AYDIN UFUK, Ankara, 2017.

- Emeğin Hukuku Kurultayı 2 (Bölüm Adı: Sosyal Güvenlik Hukukunda Hizmet Tespit Davaları,), AYDIN UFUK, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2017.

- Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, (Bölüm Adı: Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararların Değerlendirilmesi),  AYDIN UFUK, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, 2017.

- Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları: İLKSAN ÖRNEĞİ, (Bölüm Adı: Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yeri ve Önemi), AYDIN UFUK, İLKSANYayını, Ankara, 2018.

-Temel Hukuk Dersleri, Nisan Yayınları, Eskieşhir, 2019 (8. Baskı).

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

World Justice Project Rule of Law Index 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017-2018 Proje Türü: Diğer (Uluslararası). Destekleyen: GATES Foundation ve diğerleri.

- Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Başlangıç - Bitiş Tarihi: 03.04.2015 / 06.02.2017

İş Kazalarının Önlenmesinde Eğitimin Rolü, Proje Türü: BAP Projesi, Başlangıç - Bitiş Tarihi: 01.01.2014 / 01.11.2014

- TÜRMOB Eğitim Projesi, 2008-2010.

 

YAZDIĞI BAZI MAKALELER

Çalışma Yaşamında Aile Dostu İş Hukuku Uygulamaları, Yazar(lar): AYDIN UFUK,DEMİRKAYA SEHER, Yayın Yeri: İş ve Hayat Dergisi Ekonomi Hukuk ve Sosyal Politika, 2017, Cilt: - Sayı: 6 Sayfa : 72 – 104, Link: http://www.sekeris.org.tr/dergi/

Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri, Yazar(lar): AYDIN UFUK,CANBEY ÖZGÜLER VERDA,KOCABAŞ FATMA,YALIZ SOLMAZ DİLEK,KATIRCI HAKAN,YÜCE ARİF,ETCİ HİLMİ,DEMİRKAYA SEHER, Yayın Yeri: Çalışma ve Toplum, 2017, Cilt: 4 Sayı: 55 Sayfa : 1873 - 1912

Profesyonel Futbolcular Bakımından Hizmet Tespiti Davaları, Yazar(lar): DEMİRKAYA SEHER,AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Karatahta, 2017, Cilt: - Sayı: 8 Sayfa : 35 - 52

Postponement of Legal Strikes in Turkish Labour Law by the Government Revised edition, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa : 31 - 42

6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkileri, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Sosyal Güvenlik Dergisi, 2015
Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa : 9 – 31, Link: http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/7a68534c-06e6-4402-ad82-2341d1443530/1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7a68534c-06e6-4402-ad82-2341d1443530

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırılık Sebebiyle Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Sorunlar, Yazar(lar): AYDIN UFUK,EZER BURCU, Yayın Yeri: Çalışma ve Toplum, 2014, Cilt: - Sayı: 43 Sayfa : 11 – 32, Link: http://www.calismatoplum.org/sayi43/aydin-ezer.pdf

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Rolü, Yazar(lar): Nuray GÖKÇEK KARACA, Verda CANBEY ÖZGÜLER, Erol KARACA, Yayın Yeri: Çimento İşveren, 2013, Cilt: 27 Sayı: 4 Sayfa : 26 – 45, Link: http://www.ceis.org.tr/dergi/2013temmuz/makale2.pdf

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Üzerine, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın, Yeri: Sicil, 2012, Cilt: - Sayı: 26 Sayfa : 10 - 18

İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Prim Farkından Alt İşverenin Sorumluluğu, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Sosyal Güvenlik, 2013, Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa : 9 - 18
Link: http://sgd.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/78589025-b4db-4d10-a051-22f065da5b11/1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=78589025-b4db-4d10-a051-22f065da5b11

Sapkın Örgütsel Davranışlar ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu: Sanal Kaytarma (Cyberloafing) ve İş İlişkilerine Etkileri, Yazar(lar): Enver ÖZKALP, Seda TEKELİ
Yayın Yeri: Çimento İşveren, 2012, Cilt: 26 Sayı: 2 Sayfa : 19 - 33
Link: http://www.ceis.org.tr/dergi/2012mart/makale2.pdf

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi, Yazar(lar): AYDIN UFUK
Yayın Yeri: Sicil, 2011, Cilt: - Sayı: 23 Sayfa : 22 - 36
Link: http://mess.org.tr/content/Sicil_eylul11pdfforweb.pdf

Social Security Reform Process in Turkey and Two Years After, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: İş Dünyası ve Hukuk, 2011, Cilt: - Sayı: 720

Aile Dostu İş Hukuku, Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Sarper SÜZEK'e Armağan, 2011

İşçinin Sürücü Belgesine El Konulması ve İş Hukuku Bakımından Sonuçları, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Sicil, 2010, Cilt: - Sayı: 18 Sayfa : - 
Link: http://mess.org.tr/content/Sicil_haziran_2010.pdf

Anayasa Mahkemesinin İş Güvencesi ve Boşta Geçen Süre Ücretiyle İlgili Kararı Üzerine Düşünceler, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Yaklaşım, 2010, Sayı: 207

İşe İade Davası Sürerken Sendikaya Üye Olan İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Sicil, 2009, Cilt: - Sayı: 16 Sayfa : 144 – 152, Link: http://mess.org.tr/content/SicilAralik09.pdf

Kısa Çalışma Uygulaması ve Güncel Gelişmeler, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Sicil, 2009, Cilt: - Sayı: 13 Sayfa : 29 – 40, Link: http://mess.org.tr/content/SicilMart09_13.pdf

Tele Çalışma ve Tele Çalışma Çerçeve Avrupa Sözleşmesi, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Devrim ULUCAN'a Armağan, 2008

Çağrı Üzerine Çalışma ve Uygulama Sorunları, Yazar(lar): AYDIN UFUK
Yayın Yeri: Sicil, 2007, Cilt: - Sayı: 8 Sayfa : 41 – 54, Link: http://mess.org.tr/content/sicil-aralik-2007.pdf

4857 Sayılı Kanun Bakımından İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtları, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Sicil, 2007, Cilt: - Sayı: 5 Sayfa : 57 - 68
Link: http://mess.org.tr/content/Sicil_Mart2007.pdf

İşyerinde Cinsel Taciz ve İş Sözleşmesinin Feshi, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Eskişehir Barosu, 2006, Cilt: - Sayı: 9 Sayfa : 13 - 35

İş Sözleşmesinin Sona Erme Zamanı ve Sonuçlarının Belirlenmesi (Karar incelemesi), Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Çalışma ve Toplum, 2006, Cilt: - Sayı: 4 Sayfa : 119 – 128, Link: http://www.calismatoplum.org/sayi11/karar_inceleme.pdf

İşverenin İşçi Özlük Dosyası Tutma Yükümü, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, 2006

Avrupa Birliği, ILO ve Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: A. Can TUNCAY'a Armağan, 2005

İş Sözleşmesinin Anlaşma ile Sona Erdirilmesi, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Çimento İşveren, 2004, Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa : 4 - 9
Link: http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/mak1.pdf

From The Taft-Hartley Act To Turkish Industrial Relations: Postponement of Legal Strikes; A Legal Borrowing Case, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Comparative Labor Law and Policy Journal, 2004,Cilt: 25 Sayı: 3.

Türk Hukukunda İşletme Toplu İş Sözleşmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Prof.Dr.M. Kemal OĞUZMAN'a Armağan, 2002, Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa : 435 - 461

İş Hukuku Açısından İşçinin Bilgi Uçurması (Whistlebloving), Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002, Cilt: 2 Sayı: 2

200'li Yıllarda İşveren Sendikacılığında Değişim, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: KAMU-İş, 2000, Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa : Link: http://www.kamu-is.org.tr/pdf/614.pdf

Sosyal Sigortalarda Sigortalılık Niteliğinin Kazanılması ve Yitirilmesi, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: TUHİS, 2000, Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa : 32 - 50
Link: http://www.tuhis.org.tr/upload/dergi/1349274101.pdf

İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Hukuku ve İşçi Sendikaları, Yazar(lar): AYDIN UFUK
Yayın Yeri: Prof.Dr. Nusret EKİN'e Armağan, 2000, Cilt: - Sayı: - Sayfa : 1003 - 1024

Uluslararası Hukukta ve Türk Hukukunda İşverenin İflası Halinde İşçi Alacaklarının Korunması, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: KAMU-İş, 1999, Cilt: 5 Sayı: 2 

Sosyal Güvenlikte Özelleştirme: Sebepler ve Uygulamalar, Yazar(lar): AYDIN UFUK, Yayın Yeri: Çimento İşveren, 1998, Cilt: 12 Sayı: 5 Sayfa : 4 – 15 Link: http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/1mak985.pdf

- Kişilİk Hakkı Kapsamında İşçinin Sağlığına İlişkin Veriler. Yönetim ve Çalışma Dergisi, AYDIN UFUK, KÜÇÜK DOĞUKAN (2019) 3(1), 54-79. (Kontrol No:5107358).

 

 

 

SUNDUĞU BAZI TEBLİĞLER

- İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, Davetli Konuşmacı, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Emeğin Hukuku Kurultayı, Türkçe, Ankara, 26.01.2018

- Sosyal Güvenlik Hukukunda Hizmet Tespit Davaları, Davetli Konuşmacı, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Emeğin Hukuku Kurultayı, Ankara, 27.05.2016

- Bir Devlet Üniversitesinde Hukuk Kliniğinin Başlatılması, Davetli Konuşmacı, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Uluslararası Hukuk Klinikleri Sempozyumu, İngilizce, Ankara, 14.04.2016

- A Clinic Still Works, Sözlü Sunum, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, 9.th World Congress GAJE, İngilizce, Meksika, 5.12.2017

- 4857 sayılı İş Kanununda Çağrı Üzerine Çalışma Takım Sözleşmesi Deneme Süreli İş Sözleşmesi ve Mevsimlik İş Sözleşmesi, Davetli Konuşmacı, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, 10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu Sempozyumu, Türkçe, Ankara,  26.04.2013

- Yargıtay ın 2015 yılı Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi,  Davetli Konuşmacı, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK          Yargıtay ın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Türkçe, İstanbul, 25.11.2016

- Hukuk Klinikleri ve Hukuk Kliniklerinin Pro Bono Hizmeti Sunan Hukuk Bürolarıyla Aralarında Muhtemel İlişkiler, Davetli konuşmacı, AYDIN UFUK, Pro Bono Yuvarlak Masa Toplantısı, İngilizce, İstanbul, 10.06.2016.

- Sosyal Güvenlik Hukukunda Hizmet Tespit Davaları Davetli Konuşmacı, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Emeğin Hukuku Kurultayı, Türkçe, Ankara, 27.05.2016

- To Start Clinical Legal Education in a State University, Davetli Konuşmacı, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Uluslararası Hukuk Klinikleri Sempozyumu, Türkçe, Ankara, 14.04.2016

- How to start the first ever law clinic promoting human rights in a state university Lessons from Turkey Davetli konuşmacı, AYDIN UFUK,TURANLI YÜCEL KIVILCIM,DEMİRAYAK EZGİ BAŞAK, Ed O'Brien Street Law and Legal Literacy International Best Practices Conference, İngilizce, Durban-Güney Afrika, 1.04.2016

2493251          2493251          2493251          Davetli Konuşmacı      Tam metin bildiri       Son Yasal Değişiklikler Karşısında Alt İşverenlik AYDIN UFUK    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 2.11.2015

- Postponement of legal strikes in Turkish labor law by the government Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, International Society for Labour & Social Security Law 21st World Congress, İngilizce, Cape Town, Güney Afrika, 16.09.2015

- Atipik İstihdam Biçimlerinde Çalışanların Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Hakları, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları Sempozyumu, Ankara, 4.05.2013

- Recent Contitutional Changes in Turkey Tam metin bildiri, AYDIN UFUK  Speech at 3rd Solemn Inauguration of The Judicial Year of The Constitutional Court of The Republic of Kosova, İngilizce, Kosova, 16.10.2012

- İş Sözleşmesi Şartlarında Esaslı Değişiklikler, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Ankara, 14.05.2011.

- Sapkın Örgütsel Davranışlar ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu Sanal Kaytarma Cyberloafing ve iş İlişkilerine Etkileri, Tam metin bildiri, Enver ÖZKALP, Seda TEKELİ, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Antalya, 28.05.2011

- Crisis in Social Security and The Reform in Turkey, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, University of Pardubice, İngilizce, Çek Cumhuriyeti, 22.04.2010

- İş Sözleşmesinin Yapılması ve Sona Ermesi Sosyal Güvenlik Alanında Yeni Teşvikler Sosyal Güvenlik Reform, AYDIN UFUK, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası, 28.09.2009

- Player Associations in Professional Sports Sector and the Situation in Turkey Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, 15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), İngilizce, Sydney, Australia, 24.08.2009

- Ekonomik Krizle Mücadele Kapsamında Kısa Çalışma Uygulaması, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Eskişehir Ticaret Odası Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, Eskişehir, 31.03.2009

- Kabulünden Günümüze Sendikalar Kanunu ve Son Değişiklik Önerileri, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Ekonomik Kriz ve Sendikal Haklar Paneli, İstanbul, 20.12.2008

- 25 Yılında Sendikalar Kanunu ve 2008 Değişiklik Teklifi, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Sendikal Özgürlükler ve Türkiye Gerçekleri Sempozyumu, Ankara, 28.11.2008

- The Long Run For The Change Turkey s Attempt to Reorganize It s Social Security System, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, International Academy of Business and Economics (IABE) Summer Conference, İngilizce, Stockholm – İsveç, 06.06.2008

- Profesyonel Sporda Sendikalaşmada İngiltere Örneği Türkiye ye Öneriler, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Türk-İş, SDA, Uni Europa Ortak Sempozyumu, İstanbul, 15.05.2008

- İş Kanununda Alt İşveren Sosyal Sigortalarda Aracı, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fak. 2. Çalışma Yaşamı Kongresi       , Ankara, 26.04.2008

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanı İş İlişkisinin Kurulması ve Sona Ermesi, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, Türmob-TESMER Sürekli Eğitici (Formatör) Eğitimi, Ankara, 07.06.2007

- İş ve Sosyal Güvenlik Yasalarında Değişim Yeni Eğilimler, Tam metin bildiri, AYDIN UFUK, DİSK'in 40 Yılı Toplantıları, Ankara, 11.05.2007

- Combating Child Labour in Turkey Tam metin bildiri, Kemal BİÇERLİ, Naci GÜNDOĞAN, AYDIN UFUK, Children's Welfare Final Conference, İngilizce, Kopenhag-Danimarka, 16.06.2006

- The Working Poor A Comparative Analysis, Tam metin bildiri, Kemal BİÇERLİ, Naci GÜNDOĞAN, AYDIN UFUK,  English Social Policy Association Annual Conference, İngilizce, Bath-İNGİLTERE, 01.06.2005

- ONLINE CLINICAL COURSES FOR EXTERNSHIP OPPORTUNITIES. International Journal Of Clinical LegaL Education Conference, Melbourne, Aralık 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4775832)

-Sosyal Sigortalarda İşverenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası İş Hukuku Buluşmaları II, İstanbul, Eylül, 2019.

 

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

1993-2018      Adli Yargı Bilirkişiliği

2015-2016      Hukuk Eğitimi Komisyonu Üyeliği, Türkiye Barolar Birliği adına, YÖK

2015-2018      Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakemliği, Türkiye Futbol Federasyonu

2011-2018      Resmi Arabulucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2006-2008      Formatör (Eğitici Eğitmeni) TÜRMOB

 

ÜYELİKLER

Eskişehir Barosu                                            1990-…

Social Policy Association (England)               2005-2006

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği          2008-…

Spor Hukuku Derneği                                     2008-…

 

DERS VERDİĞİ EĞİTİM KURUMLARI (lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyi)

- Anadolu Üniversitesi

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

- Uludağ Üniversitesi

- Köln Üniversitesi

- Ulusal Hukuk Akademisi Odessa/ Kiev- UKRAYNA (National University, Law Academy)

- Pardubice University, Çek Cumhuriyeti

 

EĞİTİM VERDİĞİ BAZI KURUM VE KURULUŞLAR

- Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Eti Makine Sanayi ve Ticaret AŞ, Eti Pazarlama AŞ (İstanbul)

- SARP Şirketler Topluluğu

- TUSAŞ

- Sürel AŞ

- TÜRMOB (Türkiye Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği / Türkiye Geneli 10’dan fazla eğitim)

- Türk Metal Sendikası (Türkiye Geneli Sendika Temsilcisi Eğitimi 10’dan fazla eğitim)

- Eskişehir Barosu Staj Eğitimi

 

ÖDÜL

- Yılın Emek Dostu Akademisyeni Ödülü, Türk Metal Sendikası, Ankara, 2018.