Profesör Doktor Ufuk AYDIN

 

E-Mail                      :[email protected] 
Kişisel twitter sayfası : [email protected]

Instagram sayfası      : [email protected]

 

 

 

Kişisel Bilgiler

Ana Dili:

TÜRKÇE

Uyruğu:

T.C.

İş Adresi:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Halit Aydın Kampüsü No:38 , Sefaköy–Küçükçekmece, Istanbul,

İş Telefonu:

+90 (212) 4441428

Faks:

+90 (212) 4441428

Fakülte:

HUKUK FAKÜLTESİ

Bölüm:

Özel Hukuk

Ana Bilim Dalı:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bilim Kolu:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İlgi Alanları:

Müzik (Rock-Hard'n Heavy),

Spor (yüzme-futbol-masatenisi),

Siyaset,

Medya,

Spor Hukuku.

Öğrenim Durumu

İlkokul:  

Kurtuluş İlkokulu, 01/06/1977

Lise:  

Eskişehir Anadolu Lisesi, 01/06/1985

Lisans:  

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 01/06/1989

Yüksek Lisans:  

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01/10/1992

Doktora:  

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01/10/1996

Doçentlik:  

Doçent Doktor, 23/05/2003

Profesörlük:  

Profesör Doktor (İİBF), 16/12/2008

Profesörlük:  

Profesör Doktor (Hukuk F.), 01/06/2012

Bildiği Yabancı Diller

 

Almanca:

Okuma: Temel düzeyde           Yazma: Temel düzeyde           Konuşma: Temel düzeyde

 

İngilizce:

Okuma: İyi derecede   Yazma: İyi derecede    Konuşma: İyi derecede

Akademik Unvanlar

Yrd. Doçent:  

Yard. Doç. Dr. 01/12/1996

Doçent:  

Doçent Doktor, 23/05/2003

Profesör:  

Profesör Doktor,16/12/2008

Profesör:  

Profesör Doktor (Hukuk F.), 01/06/2012

İdari Görevler

 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, (01/12/2000-15/08/2008)
 2. Bölüm Başkanlığı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 04/12/2009 - 05/09/2011
 3. Anabilim Dalı Başkanlığı (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku), 04/12/2009 - 06/09/2011
 4. Rektör Danışmanlığı - Hukuk, 18/01/2010 - 06/09/2011
 5. AÖF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı Akademik Koordinatörlüğü, 01/05/2010 - 01/12/2011
 6. Anadolu Üniversitesi Senatosu Üyeliği, 06/09/2011- 01/04/2019
 7. Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 06/09/2011- 01/04/2019
 8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Resmi Arabuluculuk, 01/01/2012- …
 9. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu Hakemliği, 16/05/2012-31.05.2019
 10. Anadolu Üniversitesi Daimi Yönetmelik Komisyonu Üyeliği, 01/01/2014- 01.04.2019
 11. Rektör Danışmanlığı (Hukuk), 01/01/2014 - 01/02/2016
 12. Hukuk Fak. Anabilim Dalı Başkanlığı (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku), 01/02/2014- 01.04.2019
 13. Hukuk Fak. Özel Hukuk Böl. Başkanlığı (06/09/2014-01/04/2019)
 14. Açıköğretim Fakültesi Adalet Önlisans Programı Akademik Koordinatörlüğü, 04/02/2015-01.04.2019
 15. Organizasyon Komitesi Başkanlığı, 8. Global Alliance for Justice Education (GAJE) World Conference, 15-22 July, 2015, Eskişehir (350 Delegates from 55 countries)
 16. Hukuk Eğitimi Komisyonu Üyeliği, YÜKSEKÖGRETIM KURULU BASKANLIGI, Hukuk Fakültelerindeki hukuk eğitim ve ders programlarının gözden geçirilmesi ve yenilenmesi, (Kamu)2016
 17. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Klinikleri, Birim Müdürlüğü (01.01.2016-15.04.2019)
 18. Hukuk Fakültesi Dekanlığı, 06/09/2011-01.04.2019
 19. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Başkanlığı (İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk F.) 01.07.2021 – sürüyor.

 

 

Yüksek Lisans Tezleri

 • Toplu İş Sözleşmelerinde Yürürlük Tarihinin Geçmişe Etkili Olarak Kararlaştırılması ve Uygulama Sorunları, Anadolu Üniversitesi, 1992., 01/01/1992

Doktora Tezler

 

1)      Sosyal Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Özel Sigortalar, Anadolu Üniversitesi, 1996., 01/11/1996

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1)       

Burcu EZER, Türk Hukukunda Grev Hakkına İlişkin Sınırlama ve Yasaklar, 01/07/2015

2)  

Seher DEMİRKAYA, İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Sağlama Borcu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Dışarıdan Temini,, 01/02/2014

3)  

Ali ÇUVALCI, İş Hukukunun Toplumsal Fonksiyonlarında Dönüşüm, 31/01/2008

4)  

Çağrı ÇELİK, İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Sebeplerle Süreli Feshi, 31/07/2006

5)  

Özgü KURŞUN, İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi ve Cinsiyet Temelli Ayrımcılık,, 01/03/2006

6)  

M. Onur ÖZDEMİR, Türkiye’de İşçi Kuruluşlarının Uluslararası İşçi Kuruluşlarına Üyelikleri ve Sonuçları, 01/07/2003

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Seher DEMİRKAYA, Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Şubat, 2020.

 

Profesyonel İş Deneyimi

 • Yönetici ortak; Süllü Hukuk Bürosu 05/02/2020 - Sürüyor

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ufuk AYDIN, “Kamu Asıl İşverenlerinin Ödedikleri Kıdem Tazminatları Sebebiyle Alt İşverenlere Rücu Sorunu” (AYM Karar İncelemesi) Çimento İşveren Dergisi, Kasım 2019, C.33, S.6, ss.8-23.

 

 • AYDIN UFUK, CANBEY ÖZGÜLER VERDA,KOCABAS FATMA,YALIZ SOLMAZ DILEK,KATIRCI HAKAN,YÜCE ARIF,ETCI HILMI,DEMIRKAYA SEHER (2017). Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri. Çalışma ve Toplum, 4(55), 1873-1912. (Yayın No:15)

 

 • Ufuk AYDIN, "6552 Sayılı (Torba) Yasa Sonrası Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkileri, Sosyal Güvenlik Dergisi, C.5, S.1, Ankara., 01/04/2015

 

 • Ufuk AYDIN-Burcu EZER, "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Aykırılık Sebebiyle Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Sorunlar", Çalışma ve Toplum, S.43., 01/10/2014

 

 • Ufuk AYDIN, Gökçek Karaca, N. ve diğerleri (2013). İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Rolü, Çimento İşveren Dergisi, 27 (4); 24-45., 01/08/2013

 

 • Ufuk AYDIN, “İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Prim Farkından Alt İşverenin Sorumluluğu”, Sosyal Güvenlik Dergisi (Journal Of Social Security), Cilt 3, S.1, Şubat, 2013, s. 9-18., 01/02/2013

 

 • Ufuk AYDIN, , Sapkın Örgütsel Davranışlar ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir Olgu: Sanal Kaytarma (Cyberloafing) ve İş İlişkilerine Etkileri, (Prof. Dr. Enver ÖZKALP ve Yrd.Doç.Dr. Seda TEKELİ ile beraber), Çimento İşveren, C.26, S.2, Mart 2012, 01/03/2012

 

 • Ufuk AYDIN, Profesyonel Spor Sendikacılığında İngiltere Örneği ve Türkiye'ye Öneriler, Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, Haziran 2009, C.1, S.1., 30/06/2009

 

 • Ufuk AYDIN, From the Taft-Hartley Act to Turkish Industrial Relations -- Postponement of Legal Strikes: A Legal Borrowing Case, Comparative Labor Law and PolicyJournal, Vol.25, Issue 3, Spring 2005., 01/05/2005

 

 • Ufuk AYDIN, Sosyal Güvenlikte Özelleştirme: Sebepler ve Uygulamalar, ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ, C.12, S:5, Eylül, 1998., 01/09/1998

 

 • Ufuk AYDIN, İş Sözleşmesinin Anlaşma İle Sona Erdirilmesi, Çimento İşveren Dergisi, C.18, S.3, Mayıs, 2004.
 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • AYDIN UFUK (2018). ONLINE CLINICAL COURSES FOR EXTERNSHIP OPPORTUNITIES. International Journal Of Clinical Legal Education Conference, Melbourne, Aralık 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4775832)

 

 • AYDIN UFUK (2017). A Clinic Still Works. 9.th World Congress GAJE, Mexico, Aralık 2017 (Tam Metin Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3805919)

 

 • AYDIN UFUK (2016). Hukuk Klinikleri ve Hukuk Kliniklerinin Pro Bono Hizmeti Sunan Hukuk Bürolarıyla Aralarında Muhtemel İlişkiler. Pro Bono Yuvarlak Masa Toplantısı (İstanbul /Haziran 2016)(Yayın No:3111535)

 

 • AYDIN UFUK (2016). To Start Clinical Legal Education in a State University. Uluslararası Hukuk Klinikleri Sempozyumu Ankara, Nisan 2016(Tam Metin Bildiri/Davetli Konuş macı)(Yayın No:3111164)

 

 

5)      Ufuk AYDIN, K.TURANLI, E.B. DEMİRAYAK ve diğerleri, "Bir Kamu Üniversitesinde Hukuk Kliniğinin Başlatılması", Uluslararası Klinik Hukuk Eğitimi Konferansı, Adalet Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara., 14/04/2016

 

6)      Ufuk AYDIN-Ezgi B DEMİRAYAK-Kıvılcım TURANLI, “How to  start a first ever law clinic promoting human rights in a state university: Lessons fromTurkey", EdO'Brien Street Lawand Legal Literacy International Best Practices Conference, Durban, South Africa., 01/04/2016

 

7)      Ufuk AYDIN, “Legal Clinics I: Instilling Social Responsibility in Future Lawyers”, Pilnet Pro Bono Forum, Roma, 11-13 Kasım 2015. (Panel Konuşması), 13/11/2015

 

8)      Ufuk AYDIN, “Son Yasal Değişiklikler Karşısında Alt İşverenlik”,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Yıl Uluslararası Hukuk Kurultayı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Oturumu, Ankara., 02/11/2015

 

9)      Ufuk AYDIN, “Postponement of legal strikes in Turkish labor law by the government”, International Society for Labour & Social Security Law 21st World Congress, Cape Town, 2015., 16/09/2015

 

10)  Ufuk AYDIN, "Recent Constitutional Changes in Turkey", Speech at the ceremony of the Third Judicial Year of the Constitutional Court of the Republic of Kosovo., 16/10/2012

 

11)  Ufuk AYDIN, "A Modern Work place Phenomenon: Cyberloafing, Implicationsand It's Place in Labour Relations" (withProf.Dr. Enver ÖZKALP and Dr. Seda Tekeli), Paperpresented at the 6th.International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme, İzmir., 07/10/2010

 

12)  Ufuk AYDIN, The Long Run ForThe Change: Turkey's Attempt to Reorganize Its Social Security System, International Academy of Business and Economics (IABE) Summer Conference 2008, Stockholm, 6-8 June 2008., 06/06/2008

 

13)  Ufuk AYDIN, "PLAYER ASSOCIATIONS IN PROFESSIONAL SPORTS SECTOR AND THE SITUATION IN TURKEY", 15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 24-27 August 2009, Sydney, AUSTRALIA.

 

Yazılan Uluslararası Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

  

1)      Ufuk AYDIN, From the Taft-Hartley Act to Turkish Industrial Relations--Postponement of Legal Strikes: A Legal Borrowing Case Edited Version, pp.143-166, RIGHT TO STRIKE, Ed. G.Radhika ANAND, Amicus Books, Icfai University Press, ISBN: 978-93-80120-31-7, India, 2009.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ufuk AYDIN-Merve KUTLU, "The Right to Disconnect: Lessons From Europe And Turkish Labour Law", Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.8, Aralık, 2020. (YÖK id: 6943299)

 

 • Ufuk AYDIN, "Covid-19 Pandemisi; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri", İstanbul AYDIN Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.2, 2020.

 

 

 • AYDIN UFUK, KÜÇÜK DOGUKAN (2019). Kişilik Hakkı Kapsamında İşçinin Sağlığına İlişkin Veriler. Yönetim ve Çalışma Dergisi, 3(1), 54-79. (Kontrol No: 5107358)

 

 • KOCABAS FATMA, AYDIN UFUK, CANBEY ÖZGÜLER VERDA,ILHAN MUSTAFA NECMI,DEMIRKAYA SEHER,AK NIHAN,Özbascansu (2018). Çalışma Ortamında Psikososyal Risk Etmenlerinin Is Kazası, Meslek Hastalıkları ve İsle İlgili Hastalıklarla İliskisi. Sosyal Güvence, 7(14), 1-10.,Doi: 5 10.21441/sguz2018.68 (Kontrol No: 4358321)

 

 • AYDIN UFUK, DEMIRKAYA SEHER (2017). Çalışma Yaşamında Aile Dostu Is Hukuku Uygulamaları. İs ve Hayat, 3(6), 72-104. (Kontrol No: 4172933)

 

 • DEMIRKAYA SEHER, AYDIN UFUK (2017). Profesyonel Futbolcular Bakımından Hizmet Tespiti Davaları. Karatahta (8), 35-52. (Kontrol No: 3634374)

 

 • Ufuk AYDIN, "Postponement of Legal Strikes in Turkish Labour Law by the Government" (Revised edition), Prof. D. Turhan ESENER'e Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayını, C.15, S.1., 01/07/2016

 

 • Ufuk AYDIN-Özlem KESKİN, "2821 Sayılı Kanundan 6356 Sayılı Kanuna: Türkiye’de Sendikalar Hukukunun Dönüşümü", ANDHD (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), C.1, S.2, Eskişehir, 2015., 01/06/2015

 

 • Ufuk AYDIN, “Aile Dostu İş Hukuku, Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Sarper SÜZEK’e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul, 2011., 01/11/2011

 

 • Ufuk AYDIN, Tele Çalışma ve Tele Çalışma Çerçeve Avrupa Sözleşmesi, Devrim ULUCAN’a Armağan, Legal yayınları, İstanbul, Ağustos, 2008., 31/08/2008

 

 • Ufuk AYDIN, İş Sözleşmesinin Sona Erme Zamanı ve Sonuçlarının Belirlenmesi, Çalışma ve Toplum Dergisi, Yıl 2006, S.4., 01/11/2006

 

 • Ufuk AYDIN, İşverenin İşçi Özlük Dosyası Tutma Yükümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara, 2006., 14/08/2006

 

 • Ufuk AYDIN, Avrupa Birliği, ILO ve Türk Hukukunda Toplu İşçi Çıkarma, A.Can TUNCAY'a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005., 01/05/2005

 

 • Ufuk AYDIN, İş Hukuku Açısından İşçinin Bilgi Uçurması, Whistleblowing, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002/3, Eskişehir., 2003
 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • AYDIN UFUK, “Profesyonel Futbolcu Alacaklarına İlişkin Yargılama Süreci”, İzmir Barosu Hukuk Söyleşileri, 02.12.2021, İzmir. (Online tebliğ)

 

 • AYDIN UFUK, “İşe İade Davaları ve İş Hukuku Uygulamaları”, Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim Seminerleri, Muş Barosu, Muş, 25.12.2021 (Yüzyüze seminer)

 

 • AYDIN UFUK , “Profesyonel Sporcular ve Yargı Yolları”, Av. Türker ARSLAN Spor Hukuk Sertifika Programı, İstanbul Barosu-Spor Hukuku Enstitüsü, 19.02.2022, İstanbul. (Online tebliğ)
 • AYDIN UFUK, (2021), “Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri – Yargıtay’ın 2019-2020 Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Milli Komitesi), 13-14 Kasım 2021, İstanbul (Yüzyüze Sempozyum - Sempozyum Kitabında Tam Metin Olarak Basılacaktır.)

 

 • AYDIN UFUK, (2019). Sosyal Sigortalarda İşverenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası İş Hukuku Buluşmaları II, İstanbul, Eylül, 2019.

 

 • AYDIN UFUK (2018). İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk. Emeğin Hukuku Kurultayı 3, Türkiye Barolar Birliği, Ankara, 2018 (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:4172911)
 • AYDIN UFUK (2016). Yargıtay’ın 2015 yılı Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi. Yargıtay’ın Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, 557-869. (İstanbul, Kasım, 2016)(Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3111696)

 

 4) 

Ufuk AYDIN, "Sosyal Güvenlik Hukukunda Hizmet Tespiti Davaları", Emeğin Hukuku Kurultayı 2, Türkiye Barolar Birliği, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, Ankara, 27.05.2016., 27/05/2016

5)

Ufuk AYDIN, "Atipik İstihdam Biçimlerinde Çalışanların Sendika ve Toplu İş Sözleşmesi Hakları", Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları Sempozyumu, Türkiye Barolar Birliği, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Barosu, Kocaeli., 04/05/2013

6)

Ufuk AYDIN, "İş Sözleşmesinin Türleri ve Kanunla Getirilen İstihdam Biçimleri: Çağrı Üzerine Çalışma, Deneme Süreli İş Sözleşmeleri ve Takım Sözleşmesi", 10. Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu Sempozyumu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Çelik İş Sendikası, Ankara., 26/04/2013

7)  

Ufuk AYDIN, "İş Sözleşmesi Şartlarında Esaslı Değişiklikler", İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri, Eskişehir Barosu ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşbirliğiyle, Mayıs, 2011., 14/05/2011

8)  

Ufuk AYDIN, "İş Kanununda Alt İşveren - Sosyal Sigortalarda Aracı Yargı Kararlan Işığında Benzerlik ve Farklılıklar", İŞ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ II. ÇALIŞMA YAŞAMI KONGRESİ,26 NİSAN 2008,ANKARA

Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

 • Ercan GÜVEN-Ufuk AYDIN, Bireysel İş Hukuku, B.6, Eskişehir, 2020. (YÖK id: 6615885)

 

 • Ufuk AYDIN, Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kanunları (2017)., AYDIN UFUK, KARABACAK EMRE, Nisan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 620, ISBN:9786059393300, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3810425)

 

 • Ufuk AYDIN, Bireysel Is Hukuku (2017)., AYDIN UFUK, Nisan, Basım sayısı:5, Sayfa Sayısı 342, ISBN: 9789756428047, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3634378)

 

 • Ufuk AYDIN, Ortaokul ve imam hatip ortaokulu hukuk ve adalet ders öğretim materyali, Bölüm adı:(Yaşamımızda Hukuk ve Adalet) (2018)., ÇOLAK KEREM, AYDIN UFUK, MEB Yayınları, Editör:S. Kaymakçı, C. Gençoğlu, A. Azapagası, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 28, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4637488)

 

 • Ufuk AYDIN, Konu Anlatımlı Soru Bankası KPSS Çeko, Bölüm adı:(Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku) (2018)., AYDIN UFUK,KARACA NURAY,KOCABAS FATMA,TEKELI SEDA,CENGIZ AYTÜL AYSE,BÜLBÜL OKAN GÜRAY, Nisan Kitapevi Yayınları, Basım sayısı:1, ISBN:9786059393546, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4337386)
 • Ufuk AYDIN, Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumları: ILKSAN ÖRNEGI, Bölüm adı:(Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Tamamlayıcı Sosyal Güvenlik Kurumlarının Yeri ve Önemi) (2018)., ALPER YUSUF, ILKSAN, Editör:Arıcı, Kadir, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 85, ISBN:0, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4265852)

 

 • Ufuk AYDIN, Yargıtay’ın Is Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi, Bölüm adı:(İs İliskisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı) (2017)., ASTARLI MUHITTIN,YILDIZ GAYE BURCU,SAHLANAN FEVZI,AYDIN UFUK, on iki levha, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 883, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4131905)

 

 • Ufuk AYDIN, Yusuf ALPER, Kadir ARICI, Şerife Turcan ÖZŞUCA, Şenay GÖKBAYRAK, Tamamlayıcı Emeklilikte Bir Başarı Öyküsü: OYAK, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2015.

 

 • Ufuk AYDIN, İşveren ve İşveren Vekilinin İs Saglığı ve Güvenligi Eğitimi, Bölüm adı:(Is Saglığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü) (2016)., AYDINUFUK, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör:Aydın AYBAR - Ufuk AYDIN, Basım sayısı: 4

 

 • Ufuk AYDIN, "Toplu İş Hukuku ve Profesyonel Sporcular", Spor Hukuku Yazıları/ Kısmet Erkiner Armağanı, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2014., 15/10/2014

 

 • Ufuk AYDIN, Social Security Reform Process in Turkey and Two Years After, İŞ DÜNYASI VE HUKUK, (Prof. Dr. Tankut CENTEL'e Armağan), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, No:720, İstanbul, 2011., 01/05/2011

 

 • Ufuk AYDIN, Profesyonel Sporda Sendikalaşma; PFA Örneği ve Türkiye, Türk İş Yayınları, Ankara, 2007., 01/07/2007

 

 • Ufuk AYDIN, İş Hukukunda İşçinin Kişilik Hakları, 15/05/2002

 

 • Ercan GÜVEN-Ufuk AYDIN, İş Hukuku, Anadolu Üniversitesi Ya. No:1043, B.2, Eskişehir, 2000., 01/01/2000

 

 • Ufuk AYDIN, Temel Hukuk Dersleri, Nisan Yayınları, B.2., Eskişehir, 2008.

 

 

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ufuk AYDIN, İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Borcu (Liability to Maintain Occupational Healthand Safety), Safety and Health, International Magazine, July, August, 2014, pp.82-97, 01/09/2014

 

 • Ufuk AYDIN, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Üzerine”, SİCİL, İş Hukuku Dergisi, Haziran, 2012., 01/06/2012

 

 • Ufuk AYDIN, "Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler ve Değişiklik Feshi", SİCİL, İş Hukuku Dergisi, S.23, Eylül, 2011., 30/09/2011

 

 • Ufuk AYDIN, "İşçinin Sürücü Belgesine El Konulması ve İş Hukuku Bakımından Sonuçları", SİCİL Dergisi, S.18, Haziran 2010., 01/07/2010

 

 • Ufuk AYDIN, "İşe İade Davası Sürerken Sendikaya Üye Olan İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması", SİCİL, İş Hukuku Dergisi, S.16, Aralık, 2009., 31/12/2009

 

 • Ufuk AYDIN, "Kısa Çalışma Uygulaması ve Güncel Gelişmeler", MESS, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.13, Mart, 2009., 01/04/2009

 

 • Ufuk AYDIN, "Çağrı Üzerine Çalışma ve Uygulama Sorunları", SİCİL İş Hukuku Dergisi, S.8, Aralık 2007.,, 01/01/2008

 

 • Ufuk AYDIN, "4857 Sayılı Kanun Bakımından İş Sözleşmesindeki Değişiklik Kayıtları", SİCİL İş Hukuku Dergisi, S.5., 01/03/2007

 

Ulusal ve Uluslararası Projeler

 • Ufuk AYDIN, “Covid-19 Pandemic; Reflections on Labour and Social Security Law in Turkey”, A REPORT FROM PARTNERS OF QATAR UNIVERSITY LAW CLINIC IN ADRESSINGTHE LEGAL IMPLICATIONS OF THE CORONAVIRUS CRISIS, A Project Sponsored by QATAR UNIVERSITY, COLLEGE OF LAW, Proje Yürütücülüğü, 01.12.2020 (online tebliğ, basılı proje)

 

 • Türkiye’de Profesyonel Sporcuların Çalışma Koşulları ve Örgütlenme Eğilimleri, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:AYDIN UFUK,Arastırmacı: YALIZ SOLMAZ DILEK, Araştırmacı: KATIRCI HAKAN, Araştırmacı: CANBEY ÖZGÜLER VERDA, Araştırmacı: KOCABAS FATMA, Araştırmacı: YÜCE ARIF, Araştırmacı: ETCI HILMI, , 10/04/2015- (ULUSAL)

 

 • World Justice Project Rule of Law Index 2017-2018, Diğer (Uluslararası), Uzman:AYDIN UFUK, Apple Inc., Bill Gates Foundation, Open Society, etc., , 01/01/2017 - 01/01/2018 (ULUSLARARASI)

 

 • World Justice Project Rule of Law Index 2016, Diger (Uluslararası), Uzman:AYDIN UFUK, Apple Inc., Bill Gates Foundation, Open Society, etc., , 01/01/2016 - 01/01/2017

 

 • Ufuk AYDIN, “The World Justice Project; Rule Of Law Index 2014”, Dünya Adalet Projesi Uzman Çalışmacı, WashingtonD.C., 2015, 01/07/2015

 

 • Ufuk AYDIN, TÜRKİYEDE PROFESYONEL SPORCULARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÖRGÜTLENME EĞİLİMLERİ: FUTBOL TAKIMLARI ÖRNEĞİ”, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu Destekli Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, Nisan 2015 -  01/04/2015

 

 • Ufuk AYDIN, “The World Justice Project; Rule Of Law Index 2013”, Dünya Adalet Projesi Uzman Çalışmacı, Washington D.C., 2014, 01/07/2014

 

 • Ufuk AYDIN, “The World Justice Project; Rule Of Law Index 2012”, Dünya Adalet Projesi Uzman Çalışmacı, Washington D.C., 2013., 01/07/2013

 

 • Ufuk AYDIN, “The World Justice Project; Rule Of Law Index 2011”, Dünya Adalet Projesi Uzman Çalışmacı, Washington D.C., 2012., 01/07/2012

 

 • Ufuk AYDIN, Bilgi Üniversitesi-Spor Hukuku Derneği, "Spor Hukuku Sertifika Programı", Eğitmen, 21/10/2011

 

 • Ufuk AYDIN, Dünya Adalet Projesi (The World Justice Project/)/ Hukukun Gücü Endeksi, 01/11/2010

 

 • Ufuk AYDIN, İş Kazalarının Önlenmesinde Eğitimin Rolü, AÜ. BAP Projesi, Proje Yöneticisi., 01/04/2009

 

Bilimsel ve Sanatsal Kuruluşlara Üyelikler

 

1)      Avrupa Klinik Hukuk Eğitimi Ağı, (www.encle.com) 01/08/2014

 

2)      Evrensel Hukuk Eğitimi Örgütü, (www.gaje.org) 01/01/2014

 

3)      Spor Hukuku Derneği, 01/05/2010

 

4)      İngiliz Sosyal Politika Topluluğu (SPA) Üyeliği, 26/05/2005

 

5)      İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi Üyeliği, 2003

 

6)      Eskişehir Barosu Üyeliği, 01/01/1991

Geçmişte Yürütmüş Olduğu Dersler

1)  

İş Hukuku, 1998-2020

2)  

Borçlar Hukuku, 1999-2005

3)  

Sosyal Güvenlik Hukuku, 2000-2020

4)  

Hukukun Temel Kavramları, 1993-2019

Yürütmekte Olduğu Dersler

 • Pazartesi 13:00-15:00 İş Hukuku Güncel Uygulama ve Tartışmaları
 • Salı 09:00-12:00 ve 14:00-17:00 İş Hukuku II