Süllü Avukatlık Bürosu

Nitelikli Avukatlarımıza Güvenebilirsiniz.

Tahkim

Bir uyuşmazlığın taraflarının devlet mahkemelerine giderek dava açmak yerine uyuşmazlığın çözümünü hakem vasıtasıyla sağlayan hukuk yolu olan “TAHKİM” tüm dünyada geniş uygulama alanı bulmaktadır. Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. Büromuz, gerek Türkiye’deki gerekse yurtdışındaki uyuşmazlıkların tahkim yoluyla bağlayıcı, nihai ve icra edilebilir olarak çözümlenmesi için hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Tahkim ve alternatif çözüm yolları ile hukuk sistemlerinde dava yoluna başvurmadan, sorunların taraflar arasında hızlı ve etkili olarak çözülmesi amaçlanmaktadır. Hukukumuzda, taraflar tahkim anlaşması ile dava yoluna başvurmadan belirledikleri hakem yahut hakem heyeti ile sorunlarını resmi olarak çözebilme imkânına sahiptir.

 

Tahkim, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre daha hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmesini sağlar. Tahkim sonucu verilen hakem kararları,aynı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. Hakem kararlarının, temyize gidilmeksizin derhal icrası mümkündür.

 

Tahkim, devlet yargısından farklı olarak alenen yapılmaz. Tahkimle ilgisi olmayan kişilerin, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın neticesi hakkında bilgi sahibi olmaları engellenmektedir. Tahkim, uyuşmazlıkların devlet mahkemelerine göre çok daha az masrafla çözümlenmesini sağlar. Türkiye’nin, UNCITRAL Model Kanunu uyarınca hazırlanmış 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ile 1958 tarihli New York Sözleşmesi ve 1961 tarihli Cenevre-Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olan milletlerarası bir tahkim için gerekli tüm hukuki düzenlemelere sahiptir.

 

Büromuz, müvekkillerinin, Gerek İstanbul Tahkim Merkezi, Gerekse ICC (International Chamber of Commerce ) kanalıyla açacağı tüm uyuşmazlıklara hızlı ve etkin çözüm hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda büromuz, 

 

  • Her türlü yargılama ve tahkim yollarını ulusal ve uluslararası boyutta takip etme
  • Uluslararası sözleşmelerin tercüme ve yorumlanmaları, denetlenmesi ve düzenlenmesi,
  • Tahkim dilekçelerinin hazırlanması, bilirkişi, tanıklar, hakem heyeti ve tahkim merkezi ile yazışmaların yapılması,
  • Ulusal ve uluslararası tahkimlerde vekil olarak bulunarak 

müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.